Co nabízíme?

Projekční činnost

Komplexní projekční činnost v oblasti telekomunikačních sítí:
 • projektová studie, projekt k územnímu rozhodnutí, prováděcí projekt
 • inženýrská činnost - zajištění veřejnoprávního projednávání s vlastníky nebo správci nemovitostí a orgány státní správy
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí stavby
 • dokumentace skutečného provedení

Zemní výkopové práce a pokládka plastové infrastruktury

Kompletní činnost zemních výkopových i bez výkopových prací:
 • zemní práce pro pokládku a instalaci prvků telekomunikačních sítí
 • definitivní úpravy zpevněných i nezpevněných povrchů
 • instalace prvků vedení do kabelovodu a kolektoru

Zafukování svazku mikrotrubiček, optických kabelů a svazku vláken

Kompletní instalační činnosti spojené s instalací mikro-trubičkového systému, svazku vláken, optických kabelů a micro-kabelů:
 • instalace a vystrojení kabelových HDPE chrániček svazkem mikrotrubiček v předmětných kabelových úsecích pomocí technologie pro zafukování svazku mikrotrubiček
 • kalibrace a hermetizace HDPE trubek, mikrotrubiček
 • zpracování výsledků kontrolních měření tlakutěsnosti a průchodnosti (formou kalibrace) a vypracování Protokolu o provedených zkouškách tlakutěsnosti a průchodnosti
 • identifikace a lokalizace místa poruchy HDPE chráničky nebo mikrotrubičky lokalizátorem Radiodetection
 • instalace a vystrojení kabelových tras optickými kabely, micro-kabely nebo svazky optických vláken v předmětných kabelových úsecích pomocí technologie pro zafukování optických kabelů a svazku vláken

Ukončování, provařování a měření vláken optických kabelů

Kompletní instalační činnosti spojené s ukončováním a provařováním optických vláken podle druhu a typu optického vlákna, včetně ribbonových vláknových pásků a měření vláken:
 • provařování vláken optického kabelu v místech optických spojek a ukončování optických vláken optického kabelu v koncovém optickém rozvaděči, dle daného projektového vláknového plánu, za účelem vytvoření jednotlivých finálních vláknových relací
 • provedení závěrečných kontrolních komplexních měření (měření celkového vložného útlumu vlákna a měření vláknové relace reflektometrem OTDR oboustranně) na vlnových délkách dle doporučených standardů pro SM vlákna
 • provedení závěrečných kontrolních komplexních měření (měření celkového vložného útlumu vlákna a měření vláknové relace reflektometrem OTDR oboustranně) na vlnových délkách dle doporučených standardů pro MM vlákna
 • provedení závěrečných kontrolních měření zpoždění datového přenosu vlivem polarizační vidové disperze (měření interferometrickou metodou PMD) na vlnové délce dle doporučených standardů pro SM vlákna
 • zpracování výsledků kontrolních oboustranných měření SM vláknových relací OTDR měřicím přístrojem s vyhodnocením: útlumu svarů na trase, měrných kabelových útlumů na úseku, odrazů na konektorech, apod… pro optický kabel OK s jednovidovými (Single Mode – SM) vlákny, tj. na vlnových délkách 1310nm, 1550nm dle doporučených standardů pro SM vlákna
 • zpracování výsledků kontrolních oboustranných měření MM vláknových relací OTDR měřícím přístrojem s vyhodnocením: útlumu svarů na trase, měrných kabelových útlumů na úseku, odrazů na konektorech, apod… pro optický kabel OK s mnohovidovými (Multi Mode – MM) vlákny, tj. na vlnových délkách 850nm a 1300nm dle doporučených standardů pro MM vlákna
 • zpracování výsledků kontrolních měření SM vláknových relací PMD měřícím přístrojem s vyhodnocením celkového zpoždění pro optický kabel OK s jednovidovými (Single Mode – SM) vlákny na vlnové délce 1550nm dle doporučených standardů pro SM vlákna
 • zpracování výsledků kontrolních měření celkového vložného útlumu SM vláknových relací transmisní přímou metodou (PM) s vyhodnocením útlumu na vlnových délkách 1310nm, 1550nm, 1625nm dle doporučených standardů pro SM vlákna
 • zpracování výsledků kontrolních měření celkového vložného útlumu MM vláknových relací transmisní přímou metodou (PM) s vyhodnocením útlumu na vlnových délkách 850nm a 1300nm dle doporučených standardů pro MM vlákna
 • vypracování Protokolu o provedených měření vláken reflektometricky pomocí OTDR podle typu a druhu vlákna OK
 • vypracování Protokolu o provedených měření vláken pomocí PM podle typu a druhu vlákna OK
 • vypracování Protokolu o provedených měření vláken interferometricky pomocí PMD podle typu a druhu vlákna OK
Úvod Služby Reference Fotogalerie Kontakt